Logo
🔍

1 Ioan 1 VDCL

Cuvântul vieții

1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și au pipăit mâinile noastre, despre Cuvântul vieții;

2. și viața s‐a arătat și noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața cea veșnică, cea care era la Tatăl și ni s‐a arătat;

3. ce am văzut și am auzit vă veștim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul său Isus Hristos.

Dumnezeu este lumină

4. Și scriem acestea, ca bucuria voastră să fie împlinită.

5. Și aceasta este solia pe care am auzit‐o de la el și pe care v‐o vestim: că Dumnezeu este lumină și în el nu este niciun întuneric.

6. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu facem adevărul.

7. Iar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus, Fiul său, ne curățește de orice păcat.

8. Dacă zicem că n‐avem păcat, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi.

9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate.

10. Dacă zicem că n‐am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi.

»