Logo
🔍

1 Petru 1 VDCL

Urare

1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către cei din Împrăștiere în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, care stau vremelnic, aleși

Mulțumiri pentru nădejdea mântuirii

2. după știința de mai înainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfințirea Duhului, pentru ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Har vouă și pacea să fie înmulțită.

3. Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după mare mila sa, ne‐a născut din nou pentru o nădejde vie prin învierea lui Isus Hristos dintre cei morți,

4. pentru o moștenire care nu putrezește și fără pată și neveștejită, păstrată în ceruri pentru voi,

5. care sunteți păziți prin puterea lui Dumnezeu prin credință pentru o mântuire gata să fie descoperită în vremea de apoi,

6. în care vă veseliți, deși dacă trebuie, sunteți întristați puțin acum în felurite ispite,

7. pentru ca cercarea credinței voastre, mai de preț decât a aurului pieritor, care este totuși cercat prin foc, să fie aflată spre laudă și slavă și cinste la descoperirea lui Isus Hristos:

8. pe care, deși nu l‐ați văzut, îl iubiți; în care, deși nu‐l vedeți acum, dar crezând, vă veseliți cu bucurie de nespus și slăvită,

9. primind sfârșitul credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.

10. Despre această mântuire, prorocii, care au prorocit despre harul rânduit pentru voi, au căutat cu stăruință și au cercetat cu de‐amănuntul,

11. cercetând ce vreme sau ce fel de vreme arăta Duhul lui Hristos, care era în ei, când mărturisea mai dinainte patimile rânduite pentru Hristos și slavele urmând după acestea.

Îndemn la sfințenie

12. Și le‐a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi slujeau ei aceste lucruri, care v‐au fost vestite acum prin cei ce v‐au vestit evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer; la care lucruri îngerii doresc să se uite de aproape.

13. Pentru aceea, încingându‐vă coapsele gândirii voastre, fiți treji și nădăjduiți în chip desăvârșit în harul care vi se va aduce la descoperirea lui Isus Hristos.

14. Ca niște copii ai ascultării, neasemănându‐vă poftelor de mai înainte când erați în neștiința voastră:

15. ci, după cum Cel ce v‐a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în orice purtare a voastră;

16. pentru că scris este: Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt.

17. Și dacă chemați ca Tată pe cel ce fără căutare la față judecă după fapta fiecăruia, purtați‐vă cu temere în timpul vremelniciei voastre,

18. deoarece știți că nu prin cele putrezitoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din purtarea voastră deșartă învățată de la părinți;

19. ci cu sângele scump al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată,

20. cunoscut fiind într‐adevăr mai înainte de întemeierea lumii, dar arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi,

21. care prin el credeți în Dumnezeu, care l‐a sculat dintre cei morți și i‐a dat slavă; astfel încât credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

22. După ce v‐ați curățit sufletele prin ascultarea adevărului, ca să aveți iubire frățească fără fățărnicie, iubiți‐vă cu căldură din inimă unii pe alții,

23. voi care sunteți născuți din nou, nu dintr‐o sămânță putrezitoare, ci neputrezitoare, prin Cuvântul cel viu și care rămâne al lui Dumnezeu.

24. Pentru că: Orice carne este ca iarba și orice slavă a ei ca floarea ierbii; iarba s‐a uscat și floarea a căzut:

25. Dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul evangheliei care v‐a fost vestit.

»