Logo
🔍

Efeseni 1 VDCL

Urare

1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, sfinților care sunt în Efes și credincioșilor în Hristos Isus:

Binecuvântările lui Dumnezeu

2. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos:

3. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tată al Domnului nostru Isus Hristos, care ne‐a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în cele cerești în Hristos,

4. după cum ne‐a ales el mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea sa, în dragoste,

5. rânduindu‐ne mai dinainte ca să ne înfieze pentru sine prin Isus Hristos, potrivit bunei plăceri a voii sale,

6. spre lauda slavei harului său cu care ne‐a dăruit în Cel Iubit,

7. în care avem răscumpărarea noastră prin sângele lui, iertarea greșelilor noastre potrivit bogăției harului său,

8. pe care l‐a făcut să prisosească spre noi în orice înțelepciune și pricepere,

9. făcându‐ne cunoscut taina voii sale, după plăcerea sa pe care și‐a pus‐o în gând mai dinainte,

10. pentru economia plinirii vremurilor cuvenite, ca să‐și adune iarăși sub un cap toate în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ; în el,

11. în care am și fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după planul celui care lucrează toate potrivit sfatului voii sale,

12. ca să fim spre lauda slavei sale, noi, care am nădăjduit mai înainte în Hristos:

13. în care și voi, auzind cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre, în care și crezând ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al făgăduinței,

Rugăciunea lui Pavel

14. care este arvuna moștenirii noastre, pentru răscumpărarea stăpânirii dobândite de Dumnezeu, spre lauda slavei lui.

15. Pentru aceasta și eu, auzind de credința în Domnul Isus care este în voi și de iubirea către toți sfinții,

16. nu încetez să mulțumesc pentru voi făcând pomenire în rugăciunile mele,

17. ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea deplină a lui,

18. având luminați ochii inimii voastre ca să cunoașteți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți,

19. și cât de peste măsură este mărimea puterii lui către noi, care credem, după lucrarea tăriei virtuții lui,

20. pe care a lucrat‐o în Hristos sculându‐l dintre cei morți și așezându‐l la dreapta lui în cele cerești,

21. sus peste orice domnie și stăpânire și putere și domnire și peste orice nume ce se numește, nu numai în veacul acesta ci și în cel viitor.

22. Și i‐a supus toate sub picioarele lui și pe el l‐a dat cap peste toate, bisericii,

23. care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește toate în toți.

»