Logo
🔍

Exodul 1 VDCL

Înmulțirea Israeliților în Egipt

1. Și acestea sunt numele fiilor lui Israel care intraseră în Egipt; au intrat cu Iacov fiecare și casa lui:

2. Ruben, Simeon, Levi și Iuda;

3. Isahar, Zabulon și Beniamin;

4. Dan și Neftali, Gad și Aser.

5. Și toate sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau șaptezeci de suflete; și Iosif era în Egipt.

6. Și a murit Iosif și toți frații săi și tot neamul acela.

Suferințele Israeliților

7. Și copiii lui Israel au zămislit și au crescut și s‐au înmulțit și au ajuns foarte tari și se umpluse țara de ei.

8. Și peste Egipt s‐a sculat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif.

9. Și el a zis poporului său: Iată, poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai tare decât noi.

10. Veniți să lucrăm înțelepțește cu ei ca să nu se înmulțească și să se întâmple că, de va fi un război, să se unească cu vrăjmașii noștri și să lupte împotriva noastră și să iasă afară din țară.

11. Și au pus peste ei mai mari ca să‐i apese cu sarcinile lor. Și au zidit lui Faraon cetăți cu grânare: Pitom și Ramses.

12. Dar cu cât îi asupreau cu atât se înmulțeau și creșteau; și s‐au îngrozit de copiii lui Israel.

13. Și egiptenii au robit pe copiii lui Israel cu asprime.

14. Și le‐au amărât viața prin muncă grea la lut și la cărămizi și la tot felul de muncă pe câmp; toată munca lor cu care‐i robeau era cu asprime.

15. Și împăratul Egiptului a vorbit moașelor evreice, din care numele uneia era Șifra și numele celeilalte Pua.

16. Și a zis: Când moșiți pe femeile evreice și le vedeți în scaunul de naștere, dacă va fi un fiu, să‐l omorâți, iar dacă va fi fată, să trăiască.

17. Dar moașele s‐au temut de Dumnezeu și n‐au făcut cum le zisese împăratul Egiptului, ci au lăsat vii pe băieți.

18. Și împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le‐a zis: Pentru ce ați făcut aceasta și ați lăsat vii pe băieți?

19. Și moașele au zis lui Faraon: Pentru că femeile evreice nu sunt ca egiptencele, căci sunt vânjoase și au născut mai înainte de a veni moașa la ele.

20. Și Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s‐a înmulțit și a ajuns foarte tare.

21. Și a fost așa: fiindcă moașele s‐au temut de Dumnezeu, el le‐a făcut case.

22. Și Faraon a poruncit la tot poporul său zicând: Pe orice fiu care se va naște să‐l aruncați în râu și pe orice fată lăsați‐o vie.

»