Logo
🔍

Habacuc 1 VDCL

Haldeii pedepsesc pe Iuda

1. Sarcina, pe care a văzut‐o prorocul Habacuc.

2. Până când, Doamne, voi striga și nu vei auzi? Strig către tine: Asuprire! și nu mântuiești.

3. De ce mă faci să văd nelegiuirea, și te uiți la apăsare? Căci pustiirea și asuprirea sunt înaintea mea: și este ceartă și se ridică gâlceavă.

4. De aceea legea este fără putere și judecata nu iese niciodată. Căci cel rău împleticește pe cel drept: de aceea judecata iese strâmbă.

5. Vedeți între neamuri și priviți și minunați‐vă cu mirare; căci lucrez un lucru în zilele voastre, pe care nu‐l veți crede chiar dacă s‐ar spune.

6. Căci, iată, scol pe haldei, neamul acela amar și iute, care umblă în latul pământului, ca să stăpânească locuințe, care nu sunt ale lor.

7. Sunt înspăimântători și groaznici; din ei iese judecata lor și slava lor.

8. Și caii lor sunt mai iuți decât leoparzii și mai repezi decât lupii de seară; și călăreții lor se aruncă și călăreții lor vin de departe. Ei zboară ca vulturul, care se repede să mănânce.

9. Ei vin cu toții la asuprire: mulțimea fețelor lor caută înainte și adună ca nisipul pe prinși.

10. Da, râde de împărați și mai marii îi sunt de batjocură; râde de orice întărire, căci grămădește pulbere și o ia.

11. Atunci va mătura ca vântul și va trece și se va face vinovat: el a cărui putere este dumnezeul său.

12. Oare nu ești tu, Doamne, din veșnicie, Dumnezeul meu, Sfântul meu? Noi nu vom muri. Tu, Doamne, l‐ai hotărât la judecată. Și tu, Stâncă, l‐ai hotărât la mustrare.

13. Tu ai ochi prea curați ca să vadă răul și nu te poți uita la răutate. Pentru ce te uiți la cei ce lucrează cu necredincioșie și taci când cel rău înghite pe cel mai drept decât el?

14. Tu faci și pe oameni ca peștii mării, ca târâtoarele care n‐au niciun domn peste ele.

15. El îi scoate pe toți cu undița, îi prinde în mreaja sa și‐i adună în năvodul său: de aceea se bucură și se veselește:

16. De aceea jertfește mrejei sale și arde tămâie năvodului său, căci prin ele partea sa se îngrașă și hrana sa e grasă.

17. Va goli el oare pentru aceasta mreaja sa și va sugruma el într‐una neamurile fără cruțare?

»