Logo
🔍

Iov 1 VDCL

Propășirea și răbdarea lui Iov

1. Era un bărbat în țara Uț și numele lui era Iov; și bărbatul acesta era desăvârșit și drept și temător de Dumnezeu și se ferea de rău.

2. Și i s‐au născut șapte fii și trei fete.

3. Și averea lui era șapte mii de oi și trei mii de cămile și cinci sute de perechi de boi și cinci sute de măgărițe și o mulțime mare de slugi: și bărbatul acesta era mai mare decât toți copiii răsăritului.

4. Și fiii lui mergeau unul la altul și făceau ospăț în casa fiecăruia la ziua sa; și trimiteau și chemau pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea cu ei.

Satana cere să se atingă de Iov

5. Și era așa: când treceau zilele ospătării, Iov trimitea și‐i sfințea: și se scula dis de dimineață și aducea arderi de tot, după numărul tuturor, căci Iov zicea: Poate că fiii mei au păcătuit și au blestemat pe Dumnezeu în inima lor. Așa făcea Iov întruna.

6. Și a fost așa: în ziua când fiii lui Dumnezeu au venit să se înfățișeze înaintea Domnului a venit și Satana printre ei.

7. Și Domnul a zis Satanei: De unde vii? Și Satana a răspuns Domnului și a zis: Din cutreierarea pământului și umblarea pe el.

8. Și Domnul a zis Satanei: Te‐ai uitat tu la robul meu Iov, că nu este nimeni ca el pe pământ, bărbat desăvârșit și drept, temător de Dumnezeu și care se ferește de rău?

9. Și Satana a răspuns Domnului și a zis: Oare în zadar se teme Iov de Dumnezeu?

10. Oare nu l‐ai îngrădit pe el și casa lui și tot ce este al lui de jur împrejur? I‐ai binecuvântat lucrul mâinilor și i‐ai înmulțit averea în țară.

11. Dar ia întinde‐ți acum mâna și atinge tot ce este al lui și te va blestema în față.

12. Și Domnul a zis Satanei: Iată tot ce este al lui este în mâna ta; numai nu întinde mâna asupra lui însuși. Și Satana a ieșit din fața Domnului.

13. Și a fost așa: într‐o zi fiii lui și fetele lui mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut.

14. Și a venit un sol la Iov și a zis: Boii arau și măgărițele pășteau lângă ei,

15. și sabeenii s‐au aruncat asupra lor și i‐au luat și au ucis pe tineri cu ascuțișul sabiei; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun.

16. Pe când vorbea încă el, a venit altul și a zis: Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile și pe tineri și i‐a mistuit și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun.

17. Pe când încă vorbea el, a venit un altul și a zis: Haldeii au făcut trei cete, și s‐au aruncat asupra cămilelor și le‐au luat și au ucis pe tineri cu ascuțișul sabiei; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun.

18. Pe când încă vorbea el, a mai venit un altul și a zis: Fiii tăi și fetele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut,

19. și iată a venit un vânt mare de peste pustie și a lovit cele patru colțuri ale casei și ea a căzut peste tineri și au murit; și numai eu, eu singur am scăpat ca să‐ți spun.

20. Și Iov s‐a sculat și și‐a rupt mantaua și și‐a ras capul și a căzut la pământ și s‐a închinat.

21. Și a zis: Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce acolo: Domnul a dat și Domnul a luat; binecuvântat fie numele Domnului!

22. În toate acestea Iov n‐a păcătuit și n‐a învinuit pe Dumnezeu nebunește.

»