Logo
🔍

Iosua 1 VDCL

Iosua în fruntea poporului

1. Și a fost așa: după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, zicând:

2. Moise, robul meu, a murit; și acum scoală‐te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, în țara pe care o dau lor, copiilor lui Israel.

3. Orice loc, pe care va călca talpa piciorului vostru, vi l‐am dat vouă, cum am spus lui Moise.

4. Hotarele voastre vor fi de la pustie și Libanul acesta, până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara Hetiților, până la marea cea mare spre apusul soarelui.

5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, în toate zilele vieții tale; cum am fost cu Moise, așa voi fi cu tine: nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.

6. Întărește‐te și îmbărbătează‐te, căci tu vei face pe poporul acesta să moștenească țara, pe care am jurat‐o părinților lor, că le‐o voi da.

7. Întărește‐te numai și îmbărbătează‐te foarte mult, ca să iei seama să faci după toată legea, pe careți‐a poruncit‐o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta nici la stânga, ca să propășești ori încotro vei merge.

8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze din gura ta și să cugeți asupra ei zi și noapte, ca să iei seama să faci tot ce este scris în ea: căci atunci vei avea izbândă bună în căile tale și atunci vei propăși.

9. Oare nu ți‐am poruncit eu: Întărește‐teși îmbărbătează‐te? Nu te teme, nici nu te spăimânta, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine ori încotro vei merge.

10. Și Iosua a poruncit dregătorilor poporului zicând:

11. Treceți prin mijlocul taberei și porunciți poporului, zicând: Pregătiți‐vă merinde, căci peste trei zile veți trece Iordanul acesta, ca să intrați să stăpâniți țara, pe care v‐o dă Domnul Dumnezeul vostru, ca s‐o stăpâniți.

12. Și Iosua a vorbit rubeniților și gadiților și la jumătate din seminția lui Manase, zicând:

13. Aduceți‐vă aminte de cuvântul pe care vi l‐a poruncit Moise, robul Domnului, zicând: Domnul Dumnezeul vostru v‐a dat odihnă și v‐a dat țara aceasta.

14. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre, vor rămânea în țara pe care v‐a dat‐o Moise dincoace de Iordan, dar voi să treceți înarmați înaintea fraților voștri, toți vitejii de oștire și să‐i ajutorați,

15. până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și vor lua și ei în stăpânire țara pe care le‐o dă Domnul Dumnezeul vostru; atunci vă veți întoarce în țara pe care o aveți ca stăpânire și o veți stăpâni, cea pe care v‐a dat‐o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre soare‐răsare.

16. Și ei au răspuns lui Iosua zicând: Vom face tot ce ne‐ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite.

17. Cum am ascultat de Moise în toate, așa vom asculta de tine; numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine cum a fost cu Moise.

18. Oricine se va ridica împotriva gurii tale și nu va asculta de cuvintele tale, în tot ce‐i vei porunci, să fie omorât. Întărește‐te numai și îmbărbătează‐te.

»