Logo
🔍

Mica 1 VDCL

Pustiirea lui Iuda și Israel

1. Cuvântul Domnului care a fost către Mica, Moraștitul, în zilele lui Iotam, ale lui Ahaz și ale lui Ezechia, împărați ai lui Iuda, pe care l‐a văzut despre Samaria și Ierusalim.

2. Ascultați, popoarelor, toate! Auzi, pământule, și plinătatea lui! Și Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul din templul său cel sfânt.

3. Căci, iată, Domnul iese din locul său și se va coborî și va călca peste înălțimile pământului.

4. Și munții se vor topi sub el și văile vor crăpa ca ceara înaintea focului, ca apele ce curg prin râpă.

5. Toate acestea pentru fărădelegea lui Iacov și pentru păcatele casei lui Israel. Ce este fărădelegea lui Iacov? Oare nu este Samaria? Și ce sunt înălțimile lui Iuda? Oare nu sunt ele Ierusalimul?…

6. De aceea voi face Samaria ca o grămadă pe câmp, și ca sădirile de vie și‐i voi rostogoli pietrele în vale și‐i voi descoperi temeliile.

7. Și toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate și toate plățile ei vor fi arse cu foc și toți idolii ei îi voi pustii. Căci din plata de curvă i‐a adunat și în plată de curvă se vor întoarce.

8. Pentru aceasta voi plânge și voi urla; voi umbla dezbrăcat și gol; voi face o plângere ca șacalii și o jelire ca struții.

9. Căci rănile sale sunt fără vindecare; căci a venit până la Iuda, ajunge până la poarta poporului meu, până la Ierusalim.

10. Nu spuneți în Gat, nu plângeți; la Bet‐Leafra m‐am rostogolit în țărână.

11. Treci, locuitoare din Șafir, în goliciune și rușine. Locuitoarea din Țaanan n‐a ieșit. Bocirea Bet‐Haețelului va lua de la voi adăpostul său.

12. Căci locuitoarea din Marot așteaptă cu îngrijorare pentru bine, fiindcă un rău s‐a coborât de la Domnul în poarta Ierusalimului.

13. Înhamă‐ți caii cei iuți la car, locuitoare din Lachis. Ea era începutul păcatului fiicei Sionului. Căci fărădelegile lui Israel s‐au aflat în tine.

14. De aceea vei da un dar de despărțire Moreșet‐Gatului; casele din Aczib vor fi o înșelăciune pentru împărații lui Israel.

15. Îți voi aduce încă, locuitoare din Mareșa, pe cel ce te va stăpâni; slava lui Israel va veni până la Adulam.

16. Fă‐te pleșuv și tunde‐te pentru copiii desfătării tale. Lățește‐ți pleșuvirea ca vulturul, căci ei s‐au dus în robie de la tine.

»