Logo
🔍
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Versjonsinformasjon

Forlegger: Hermon Forlag AS

Bibelen – Guds Ord 2017

"Bibelen - Guds Ord 2017" er en nyere norsk bibeloversettelse publisert i 2017. Denne versjonen tar sikte på å presentere Guds ord på en klar og moderne måte, ved å kombinere forståelig språkbruk med trofasthet mot de bibelske tekstene. Målet er å gjøre bibelens budskap tilgjengelig for dagens lesere, og denne oversettelsen tar hensyn til både språklige endringer og kulturelle nyanser.

Opphavsrett

Den reviderte 2017 utgaven av Bibelen – Guds Ord oversettelsen fra Bibelforlaget.