Logo
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Information om version

Publisher: Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Svenska Folkbibeln 2015

"Svenska Folkbibeln 2015" är en uppdaterad version av den svenska Folkbibeln, med syftet att erbjuda en samtida och tillgänglig tolkning av Bibeln för den svensktalande publiken.

Publicerad 2015, översättningen strävar efter att bibehålla noggrannheten gentemot de ursprungliga bibeltexterna samtidigt som språket görs klart och förståeligt för en bred läsekrets. Med en inriktning på nutida svenska språket vill man överbrygga språkliga klyftor mellan de antika bibeltexterna och dagens språkbruk.

Svenska Folkbibeln 2015 genomgick en noggrann granskningsprocess med deltagande av forskare, lingvister och experter för att säkerställa översättningens trohet mot de ursprungliga manuskripten.

Denna översättning har fått acceptans inom den svenska kristna gemenskapen och används allmänt för personlig studie, gudstjänster och andra religiösa aktiviteter.

Svenska Folkbibeln 2015 finns tillgänglig i olika format, inklusive tryckta utgåvor, onlineversioner och digitala format, vilket gör den tillgänglig för en bred läsekrets.

Copyright

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby