Logo
🔍
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Information om versionen

Utgivare: Svenska Bibelsällskapet

Svenska karnbibeln

Svenska karnbibeln är en modern översättning av Bibeln på svenska som använder en metod med nära naturlig ekvivalens. Utgiven av Svenska Bibelsällskapet, presenterar den Skrifterna på ett tydligt och samtida språk för att göra dem tillgängliga och begripliga, särskilt för nya läsare och de som inte talar svenska som modersmål.

Denna version strävar efter att vara trogen de ursprungliga hebreiska och grekiska texterna samtidigt som den underlättar förståelsen för den svenska läsekretsen. Den är bredare omtyckt för sitt klara språk och anpassning till olika läskontexter.

Svenska karnbibeln används allmänt inom svenska kristna kretsar för personlig läsning, bibelstudier och religiösa ceremonier.

Tillgänglighet online: Du kan läsa Svenska karnbibeln och utforska dess innehåll på den officiella webbplatsen: www.karnbibeln.se

Upphovsrätt

Svenska karnbibeln © Svenska Bibelsällskapet,