Logo
🔍
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Versjonsinformasjon

Forlegger: Norwegian Bible Society

Bibelen 2011 bokmål

Denne bibelteksten ble oversatt i 2005 (NT) og 2010 (GT), og hele oversettelsen ble publisert i oktober 2011.

Det finnes ingen fullstendig ord-for-ord oversettelse på grunn av forskjeller i ordstilling, ordvalg og grammatikk mellom språkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være i varierende grad idiomatiske. Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er imidlertid mer idiomatisk enn andre norske oversettelser. Bibel 2011 følger et mer nøyaktig oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker å gjenskape de bibelske grunntekstene så nøyaktig som mulig.

Opphavsrett

Oversettelsen er lagt ut for ikke-kommersielle formål. På forespørsel fra utgiveren kan teksten raskt fjernes fra denne siden.