Logo
🔍
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Versjonsinformasjon

Forlegger: Norwegian Bible Society

Bibelen 2011 nynorsk

Denne bibelteksten ble oversatt i 2005 (NT) og 2010 (GT), og den fullstendige oversettelsen ble publisert i oktober 2011.

En helt nøyaktig ord-for-ord oversettelse er ikke mulig på grunn av forskjeller i ordstilling, ordvalg og grammatikk mellom språkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være mer eller mindre idiomatiske. Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er mer idiomatisk enn andre norske oversettelser. Bibel 2011 følger derimot et mer konkordant oversettelsesprinsipp, hvor målet er å gjengi de bibelske grunntekstene så trofast som mulig.

Opphavsrett

Oversettelsen er lagt ut for ikke-kommersielle formål. På forespørsel fra utgiveren kan teksten raskt fjernes fra denne siden.