Logo
🔍
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Versjonsinformasjon

Forlegger: Norwegian Bible Society

Bibelen 1978/85 nynorsk

Denne bibelteksten er en oversettelse fra 1978, med en revisjon fullført i 1985. I 1978 ble en ny bibeloversettelse fullført etter tjue års arbeid, omfattende både nynorsk og bokmål. Målet var å gjengi bibeltekstene på en forståelig måte for dagens lesere, ved å bruke et idiomatisk språk, på samme måte som Luther gjorde i sin tid.

I 1985 ble 1978-Bibelen lett justert. Denne utgaven, kalt NO 1978/85, har bred anvendelse i skoler, kirker og hjem.

Opphavsrett

Oversettelsen er lagt ut for ikke-kommersielle formål. På forespørsel fra utgiveren kan teksten raskt fjernes fra denne siden.