Logo
🔍
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Versjonsinformasjon

Forlegger: Norwegian Bible Society

The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål

The Bible in Norwegian 1978/85 (bokmål) er en norsk bibeloversettelse som kombinerer bokmål med en grundig gjennomgang av den norske bibeloversettelsen fra 1978/85. Denne versjonen søker å presentere bibeltekstene på en klar og forståelig måte for lesere som bruker bokmål. Målet er å formidle budskapet i Bibelen på en tilgjengelig og relevant måte for dagens lesere i Norge.

Opphavsrett

Oversettelsen er lagt ut for ikke-kommersielle formål. På forespørsel fra utgiveren kan teksten raskt fjernes fra denne siden.