Logo
🔍
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv kul ubio umt utt bju nlt ncv nasb nkjv ampc gw erv kjvae csb easy gnv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017
fbv kjv2006 lsv asv web ylt niv amp kul umt ubio utt bju nlt ncv nasb nkjv b2000 sfb98 skb sfb15 sv1917 bds pdv2017

Versiyon bilgisi

Editör: Bible Society in Turkey

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008

Telif hakkı

Kutsal Kitap Yeni Çeviri, Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşan Kutsal Kitap'ın iki ana kısmından biridir. Tevrat ve Zebur Eski Antlaşma'yı oluştururken, İncil ise Yeni Antlaşma'yı temsil eder. Eski Antlaşma, Yahudilerin kutsal kitabıdır ve İbranice ile Aramice olarak yazılmıştır. Yeni Antlaşma ise Grekçe yazılmış olup 27 kitaptan oluşur. Hem Eski Antlaşma hem de Yeni Antlaşma, Hristiyanlar tarafından kabul edilen kutsal metinlerdir. Bu çeviri, 2001 yılında yayımlandı ve 2008 yılında küçük düzeltmeler yapıldı. Basılı bir kopya elde etmek için Kitabı Mukaddes Şirketi ile iletişime geçebilirsiniz. Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008